วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพวาดลายเส้นภาพวาดลายเส้น
 ขั้นตอนการวาดภาพ
1.ทำเป็นจุด
2.ลากเส้น

การระบายสี
เริ่มจาก
.จำแนกสีออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มสีโทนร้อนและโทนเย็น

22.2.สีโทนร้อน

-แดง ส้ม เหลือง

-น้ำตาล  แดง ส้ม

-ดำ น้ำตาล แดง

22.3.สีโทนเย็น

-เขียวแก่  เขียนอ่อน  เหลือง

- น้ำเงิน  เขียวแก่  เขียวอ่อน

-ดำ น้ำเงิน เขียวแก่

การใช้สี


คน


ยานพาหนะ


สัตว์เลื่อยคลาน


สัตว์2ขา

สัตว์4ขา


ดอกไม้

แมลง


ต้นไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น